Alaikäisen puhalluttaminen

24.08.2021

Alaikäisen puhalluttaminen on toisinaan tarpeen joko siksi, että epäilee lapsen juoneen alkoholia tai siksi, että halutaan varmistua, että lapsi / nuori ei ole juonut. Milloin alaikäisen puhalluttaminen on sallittua ja milloin ei?

Mikäli epäillään, että alaikäinen on käyttänyt päihteitä, puhalluttamisessa on kyse lastensuojelulain tarkoittamasta henkilönkatsauksesta (66 a §). Henkilönkatsaus saadaan kohdistaa lapseen, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsi on käyttänyt päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta. Tämä edellyttää siis perusteluja, eli satunnaisotantaa ei voi ottaa joukosta lapsia / nuoria. Sattumanvarainen puhalluttaminen ei ole sallittua edes poliisin toimesta. Puhallutus ei myöskään saa olla automaatio, eli yllättävää ratsiaa ei voi tehdä, vaikka se tehtäisi kaikille.

Mikäli nuori vaikuttaa päihtyneeltä, puhalluttaminen on sallittua. Varhainen puuttuminen mahdollistaa nuorelle ja hänen perheelleen oikeanlaisen tuen ja tarvittaessa hoitoon ohjauksen.

Toimivaltuuksista puhallutuksissa

Aiemmin Mikkelissä toimineessa nuorisotapahtumassa on ollut idea, ettei päihtynyt nuori pääse osallistumaan discoon kuin selvinpäin. Päihteettömyyttä on kontrolloitu puhallustestillä poliisin toimesta. Tästä nousi keskustelu siitä, saako poliisi puhalluttaa tällaisessa tilaisuudessa.

Järjestyksenvalvonnan suorittama puhallutus ei kuulu poliisin toimivaltuuksiin. Poliisi voi olla tilaisuudessa läsnä ja tukea päihdekasvatustyötä, mutta sisäänpääsyn ehdoksi asetetun päihteettömyyden tarkastaminen ei kuulu poliisille. Yleisötilaisuuden järjestyksenpito kuuluu ensisijaisesti tilaisuuden järjestäjälle. Samoin sisäänpääsyehtojen valvonta.

Tässä tapauksessa sisäänpääsyn ehtona oli päihteettömyys. Tällainen ehto on sallittua asettaa ja ehdon toteutumista näin ollen myös tarkastaa, joten discoon tulijoiden puhalluttaminen oli sallittua. Puhallutus on suoritettava tilaisuuden järjestäjän / järjestyksenvalvonnan toimesta.