Alkotesterit.fi

Alkoholi työelämässä

28.06.2021

Alkoholismin ensimmäiset merkit työyhteisössä eivät ole selkeitä, mutta usein työyhteisön epäilys herää. Myöhemmin merkit ovat selkeämpiä ja alkoholin käyttö häiritsee työntekoa. Työntekijän alkoholiongelmaan on tärkeää puuttua heti ensimmäisessä vaiheessa, jolloin toipuminen voi alkaa jo varhaisessa vaiheessa.

Työnantajalla on jo lain mukaan velvollisuus puuttua mahdolliseen alkoholiongelmaan. Työntekijöillä on myös ilmoitettava epäilyistään esimiehelle. Työnantaja ei voi puuttua sellaiseen asiaan, josta hänellä ei ole tietoa, mutta piittaamattomuus voidaan katsoa jopa työturvallisuusrikokseksi.

Reilusti yli puolet alkoholisteista ovat työelämässä. Alkoholisteja on jokaisessa ammattiryhmässä. Alkoholismiin puuttumisen on todettu olevan liian hidasta ja liian pitkään peiteltyä. Lähes aina ulkopuolisilla on ollut pidempään epäilys alkoholin käytöstä ja lukuisia merkkejä on ilmoilla, mutta kukaan ei ole asiaan puuttunut. Ei riitä, että keskustelee asiasta alkoholistin kanssa, sillä hän ei ole oikea henkilö arvioimaan työkykyään. Se, mitä ihminen tekee, on yksityisasia, mutta alkoholi työelämässä ei ole yksityisasia.

Aiemmassa artikkelissamme käymme läpi sitä, voiko työntekijän puhalluttaa työmaalla. Puhalluttaminen ei saa olla rangaistus. Kyse on ennaltaehkäisevästä toiminnasta, jonka pelisäännöt on yhteisesti sovittu. Työntekijä voi sitoutua nollatoleranssiin työsopimuksella tai erikseen tehdyllä päihdeohjelmalla. Puhalluttaminen ei saa tulla työntekijälle yllätyksenä. Mikäli puhalluttamisesta ei ole sovittu, työntekijän voi ohjata työterveyshuoltoon, mikäli nousee epäily työkyvystä.

Päihdeohjelman ja mahdolliset puhallutukset antavat työnantajalle mahdollisuuden varhaiseen puuttumiseen työntekijän ongelmaan. Päihdeohjelmalla voidaan yhteisesti sopia hoitoon ohjaamisesta tarvittaessa. Luonnollisesti kyse on myös työturvallisuudesta, mutta toiminnalla voi olla suuri vaikutus työntekijän tulevaisuuteen ja toipumiseen.